Creativities Unfold 2012

Creativities Unfold สุดยอดมุมมองนักคิดประจำปี 2012

เมื่อวันที่ 8-9 กันยายนที่ผ่านมา ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ได้จัดกิจกรรม International Symposium รวบรวมเหล่าบรรดานักคิดชั้นนำระดับโลก เพื่อมาถ่ายทอดความรู้ กระบวนการคิด แหล่งความคิดสร้างสรรค์ และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับวงการการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็น   Carlo Ratti สถาปนิกและวิศวกรจินตนาการกว้างไกลผู้สร้างสรรค์ “อาคารน้ำดิจิตอล” (Digital Water Pavilion),   Birgit Mager เป็นผู้ก่อตั้งและประธานเครือข่ายการออกแบบบริการ (SDN),  Gaggan Anand เชฟฝีมือเยี่ยมผู้พลิกโฉมอาหารอินเดียพื้นบ้านธรรมดาด้วยการนำเสนอในรูปแบบ แปลกใหม่และเทคนิคการทำอาหารล้ำยุค รวมไปถึง ดีเธอร์ แรมส์ นักออกแบบอุตสาหกรรมที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในศตวรรษที่ 20 ผู้บัญญัติทฤษฎี “การออกแบบที่ดี”

ในบทความนี้ เรารวบรวมบางส่วนของงานบรรยายมาให้อ่านเพื่อกระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันความคิดสร้างสรรค์ให้ก้าวไกล

1. Dieter Rams  ตำนานการออกแบบ “เรียบแต่มากประโยชน์”ต้นแบบแรงบันดาลใจของสุดยอดนักออกแบบร่วมสมัย

บัญญัติ 10 ประการ สำหรับงานออกแบบของ Dieter Rams

งานออกแบบที่ดี คือ นวัตกรรม
งานออกแบบที่ดี คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์
งานออกแบบที่ดี คือ ความสวยงาม
งานออกแบบที่ดี คือ ความซื่อสัตย์สุจริต
งานออกแบบที่ดี สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่เข้าใจง่าย-ใช้งานง่าย
งานออกแบบที่ดี ย่อมไม่ก่อความรำคาญกับผู้ใช้งาน
งานออกแบบที่ดี จะมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว
งานออกแบบที่ดี จะต้องใส่ใจในรายละเอียดในทุกจุดของงานออกแบบ
งานออกแบบที่ดี จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
งานออกแบบที่ดี จะต้องออกแบบให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

Dieter Rams หนึ่งในนักออกแบบอุตสาหกรรมที่ทรงอิทธิพลในช่วงยุคศตวรรษที่ 20 บทบัญญัติสิบข้อของงานออกแบบที่ดี(Ten Principles for Good Design) ที่เขาเขียนไว้กลายเป็นต้นตอแรงบันดาลใจให้นักออกแบบรุ่นหลังอีกหลายๆ ท่าน Dieter Rams กล่าวว่างานออกแบบไม่ได้เป็นหน้าที่ของนักออกแบบภายในองค์กรเท่านั้น แต่งานออกแบบเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานภายในองค์กรทั้งหมดหน้าที่สำคัญ ของนักออกแบบก็คือจะต้องศึกษาทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการต้องพร้อมที่ จะเสี่ยง เพื่อการเป็นผู้นำทางธุรกิจมากกว่าผู้ตาม

5 มุมมองแนวคิดการออกแบบที่ Dieter Rams ใช้เป็นแนวทางหลักในการออกแบบประกอบไปด้วย 1) The Functional Dimension นักออกแบบจะต้องศึกษาความต้องการของผู้ใช้ที่มีความซับซ้อนและหลากหลายมาก ขึ้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคอย่างสูง สุด 2) The Communicative Dimension ทุกผลิตภัณฑ์ของงานออกแบบจะต้องสามารถสื่อสารได้ด้วยตัวเอง 3) The Aesthetic Dimension ความสวยงามของผลิตภัณฑ์คือการสร้างให้หนึ่งชิ้นงานน่าสัมผัส น่าใช้งาน และเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวัน4) The Temporal Dimension เราควรออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 5) The Ecological Dimension การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นงานออกแบบที่ “น้อยแต่ดีกว่า (Less but Better!)” และความเรียบง่าย คือกุญแจของความสำเร็จ

2. Idris Mootee  Applied Design Thinking to Create New Market Opportunities. – Idris Mootee, CEO Idea Couture Inc.  สร้างโอกาสทางธุรกิจจากกระบวนการคิดเชิงออกแบบ โดย Idris Mootee, Idea Couture Inc.

3.  อนุวัตร เฉลิมชัย  นวัตกรรมและการออกแบบ คือกลยุทธ์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ โดย อนุวัตร เฉลิมไชย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารแบรนด์ บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการออกแบบเป็นเรื่องที่แยกออกจากกันไม่ได้ เพราะสองสิ่งนี้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยที่ทำให้งานดีไซน์กลายเป็นความจริง เป็นสินค้าที่สามารถผลิตออกสู่ตลาดได้จริง ทั้งนี้การจะประสบความสำเร็จทางธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้น Cotto ไม่เพียงให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและการออกแบบที่ดีเท่านั้น แต่ให้ความสำคัญกับการ “เป็นเจ้าของ” ในเทคโนโลยีและองค์ความรู้เรื่องการออกแบบ โดยมีกระบวนการการศึกษาและวิเคราะห์กระแสเทคโนโลยีและกระแสงานดีไซน์ทั้งในและต่างประเทศเพื่อทำความเข้าใจเทรนด์ (Trend Decoding Process) และที่สำคัญที่สุดนอกจากการเข้าใจเทรนด์แล้ว คือการเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคเพราะในปัจจุบันการตอบสนองด้านการใช้งานไม่เพียงพออีกต่อไป สินค้าต้องตอบโจทย์ทางอารมณ์และเข้าถึงความต้องการในด้านไลฟ์สไตล์มากขึ้น ซึ่งนวัตกรรมแลละการสร้างสรรค์ใหม่ๆ มีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ

4. Birgit Mager การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและสร้างมูลค่าให้ “งานบริการ”และผู้ก่อตั้ง Sevice Design Network (SDN) โดย Birgit Mager

เมื่อ Sevice Design Network หรือเครือข่ายการออกแบบการบริการ ได้ถูกยกระดับสู่อีกแขนงหนึ่งของงานออกแบบที่กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำมาซึ่งโอกาสให้กับธุรกิจได้ เบอร์กิตยกตัวอย่างหนึ่งโครงการจากเครือข่ายการออกแบบบริการ “Customer Journey” โดยยกตัวอย่างกระบวนการของการออกแบบบริการ มีขั้นตอนสำคัญตั้งแต่การสำรวจตลาดและวิเคราะห์ข้อมูล > คิดค้นการพัฒนาการให้บริการที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย > กำหนดขอบเขตของโครงการ ว่าจะลงมือปฏิบัติที่ไหนและเมื่อไหร่ และขั้นตอนสุดท้ายคือการสังเกตการณ์เชิงลึก และลงมือสัมภาษณ์บริบทรอบข้างเพื่อได้ชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ สำหรับนำมาออกแบบการบริการได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เพราะการสร้างนวัตกรรมการออกแบบ จะช่วยสร้างและส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้นๆ มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร นับเป็นศาสตร์แขนงใหม่ที่สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการได้

อ้างอิง : http://www.creativethailand.org/

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s